2. oktober 2007

Nina Mellbye - presentasjon av arbeider

http://www.mellbyedesign.no/ Ny nettside med egne arbeider. Bygget for å vise arbeider, ikke webdesign. Horisonal rulle, nye arbeider til venstre, gamle mot høyre.


Profil - forlagssentralen

  • Brief - innhenting

  • Research - konkurrenter - skille seg ut

  • Finne historier i firmaet ("moodboards")


  • Profil-Rikskonsertene
    Ideer til logo fra lydbølger, Initsialer, musikknøkler, men de ville ikke ha elementer fra denne type symboler.

    Ingen kommentarer:

    Legg inn en kommentar